Polacy
w Republice Czeskiej
[ Poláci v České republice ]
Kongres Polaków
HomePage → Kongres Polaków
Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach wsparcia Polonii i Polaków za granicą.
Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz