Prawa mniejszości
HomePageKongres Polaków → Prawa mniejszości
Prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Zaolziu
1. Rozwiązania legislacyjne
W roku 1989 po zwycięstwie aksamitnej rewolucji zmieniły się warunki kształtujące życie społeczno-polityczne w Czechosłowacji (Republice Czeskiej). Dla mniejszości narodowych otworzyły się zupełnie nowe możliwości działania, które określiły nowe regulacje prawne. Chodzi przede wszystkim o Konstytucję Republiki Czeskiej z dnia 16 grudnia 1992 roku1 (Ústavní zakon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky), zwaną dalej Konstytucją Republiki Czeskiej, wraz z uchwaloną tego dnia Kartą Podstawowych Praw i Wolności (Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod...
Dokumenty do pobrania:
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz