Wizja 2035
HomePageKongres Polaków → Wizja 2035
Wizja 2035
Nadzieja jest warunkiem życia,
a życie jest ustawicznym dążeniem do przyszłości.
Antoni KENPIŃSKI
Opracował zespół w składzie:
Andrzej BIZOŃ
Daniel KADŁUBIEC
Tomasz PUSTÓWKA
Małgorzata RAKOWSKA
Tadeusz SIWEK
Marek SŁOWIACZEK
Zygmunt RAKOWSKI
Zygmunt RAKOWSKI (inicjacja i koordynacja)
Marian SIEDLACZEK (opracowanie graficzne)
Dokumenty do pobrania:
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz