Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 4.12.2023
HomePageAktualności i Wydarzenia → Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 4.12.2023
07.12.2023
Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 4.12.2023
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwudziestym ósmym posiedzeniu w dniu 4.12.2023 roku oceniła następujących 9 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:
1/IV/2023 Macierz Szkolna Ropica - Spotkanie integracyjne Rodziców oraz pedagogów z PSP w Ropicy (Wisła 2024);
2/IV/2023 PSP Bystrzyca, Bystrzycki chór szkolny Crescendo - Piosenka jest dobra na wszystko;
3/IV/ 2023 3. Macierz Szkolna przy PSP w Nawsiu - Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce - śladami soli i legend;
4/IV/2023 PZKO Karwina Raj - Jubileuszowy X BAL POLSKI;
5/IV/2023 PSP Sibica - Obchody 150-lecia PSP w Sibicy, Jubileuszowy rok szkolny 2023-2024;
6/IV/2023 MK PZKO Piosek - 150 lat szkolnictwa polskiego w Piosku;
7/IV/2023 PSP Jabłonków - Logorytmika, Zajęcia logopedyczne i rytmika dla dzieci przedszkola;
8/IV/2023 Spolek Kapela Lipka - Deskal Piosek;
9/IV/2023 ZG PZKO - Nasz Bal.
Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:
Przyjąć następujące projekty:
1/IV/2023 Macierz Szkolna Ropica - Spotkanie integracyjne Rodziców oraz pedagogów z PSP w Ropicy (Wisła 2024) – dofinansowanie w wysokości 15 500,- CZK;
2/IV/2023 PSP Bystrzyca, Bystrzycki chór szkolny Crescendo - Piosenka jest dobra na wszystko – dofinansowanie w łącznej wysokości 22 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 2 i 3 kosztorysu), (Komisja Grantowa postuluje na przyszłość szukania innych źródeł dofinansowania projektu);
4/IV/2023 PZKO Karwina Raj - Jubileuszowy X BAL POLSKI – dofinansowanie w wysokości 60 000,- CZK;
5/IV/2023 PSP Sibica - Obchody 150-lecia PSP w Sibicy, Jubileuszowy rok szkolny 2023-2024 – dofinansowanie w wysokości 79 603,- CZK;
6/IV/2023 MK PZKO Piosek - 150 lat szkolnictwa polskiego w Piosku – dofinansowanie w wysokości 32 000,- CZK;
9/IV/2023 ZG PZKO - Nasz Bal – dofinansowanie w wysokości 34 000,- CZK.
Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
3/IV/ 2023 3. Macierz Szkolna przy PSP w Nawsiu - Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce - śladami soli i legend;
8/IV/2023 Spolek Kapela Lipka - Deskal Piosek.
Odrzucić następujące projekty:
7/IV/2023 PSP Jabłonków - Logorytmika, Zajęcia logopedyczne i rytmika dla dzieci przedszkola.
Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XL posiedzeniu w dniu 6.12.2023.
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz