Artykuł własny
HomePageAktualności i Wydarzenia → Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 4.9.2023
08.06.2023
Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 4.9.2023
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwudziestym szóstym posiedzeniu w dniu 5.6.2023 roku oceniła następujących 19 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:
1/III/2023 MK PZKO Nydek - Teatr dla małych i dużych;
2/III/2023 MK PZKO Gródek - Weekend z książką;
3/III/ 2023 Ducatus Teschninensis - Lexykon Cieszyńskiej kultury ludowej;
4/III/2023 MK PZKO Hawierzów-Błędowice - Weekendowe warsztaty doskonalące w Polsce dla ZR Błędowice;
5/III/2023 SANCTUS ALBERTUS - Chór parafialny Laudamus - koncert i zgrupowanie w Zakopanem;
6/III/2023 František Szymczysko - Z tangramami po Zaolziu!;
7/III/2023 TNP - Historia może być ciekawa i pasjonująca;
8/III/2023 Agnieszka Pawlitko - Los tak chciał – wspomnienie życia i twórczości Pawła Wałacha;
9/III/2023 PSP Hawierzów - Błędowice - Koncert Bożonarodzeniowy w Błędowicach;
10/III/2023 SCEAV w Oldrzychowicach - Chreściańskie pieśni dziecięce OVEČKY;
11/III/2023 PSP Nawsie - Książka to przygoda, wystarczy ją odkryć;
12/II/2023 PSP Bystrzyca - Wycieczka edukacyjna do Wieliczki i Pokazowej Zagrody Żubrow w Pszczynie;
13/II/2023 PZKO Rzeka - .Jubileusz z okazji 230 rocznicy otwarcia byłej polskiej szkoły w Rzece;
14/II/2023 Klub Polski w Pradze - A TO MY CHÓR POLSKI W PRADZE.
Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:
Przyjąć następujące projekty:
1/III/2023 MK PZKO Nydek - Teatr dla małych i dużych – dofinansowanie w wysokości 10 400,- CZK;
2/III/2023 MK PZKO Gródek - Weekend z książką – dofinansowanie w wysokości 16 580,- CZK;
4/III/2023 MK PZKO Hawierzów-Błędowice - Weekendowe warsztaty doskonalące w Polsce dla ZR Błędowice – dofinansowanie w wysokości 63 000,- CZK (pozycja nr 2 kostorysu obniżona o 20 000);
5/III/2023 SANCTUS ALBERTUS - Chór parafialny Laudamus - koncert i zgrupowanie w Zakopanem – dofinansowanie w wysokości 9 100,- CZK (oprócz pozycji kosztorysu „autokar”);
6/III/2023 František Szymczysko - Z tangramami po Zaolziu! – dofinansowanie w wysokości 21 750,- CZK (oprócz pozycji nr 5, pozycje 1-4 koszt jednostkowy mnożyć razy 6, Komisja Grantowa ma zastrzeżenia do poziomu merytorycznego przedstawionego tekstu, w którym są faktograficzne błędy. Błędy trzeba usunąć.);
7/III/2023 TNP - Historia może być ciekawa i pasjonująca – dofinansowanie w wysokości 19 000,- CZK;
9/III/2023 PSP Hawierzów - Błędowice - Koncert Bożonarodzeniowy w Błędowicach – dofinansowanie w wysokości 12 000,- CZK;
11/III/2023 PSP Nawsie - Książka to przygoda, wystarczy ją odkryć – dofinansowanie w wysokości 24 000,- CZK;
12/II/2023 PSP Bystrzyca - Wycieczka edukacyjna do Wieliczki i Pokazowej Zagrody Żubrow w Pszczynie – dofinansowanie w wysokości 58 200,- CZK;
13/II/2023 PZKO Rzeka - .Jubileusz z okazji 230 rocznicy otwarcia byłej polskiej szkoły w Rzece – dofinansowanie w wysokości 12 500,- CZK (warunkiem podpisania umowy jest uprzednie dostarczenie tekstu tablicy);
Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
8/III/2023 Agnieszka Pawlitko - Los tak chciał – wspomnienie życia i twórczości Pawła Wałacha;
Odrzucić następujące projekty:
3/III/ 2023 Ducatus Teschninensis - Lexykon Cieszyńskiej kultury ludowej – projekt przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków;
10/III/2023 SCEAV w Oldrzychowicach - Chreściańskie pieśni dziecięce OVEČKY (Komisja Grantowa proponuje zwrócić się do 3W Foundation);
14/II/2023 Klub Polski w Pradze - A TO MY CHÓR POLSKI W PRADZE.
Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXXVII posiedzeniu w dniu 6.9.2023.
Dokumenty do pobrania:
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz