Artykuł własny
HomePageAktualności i Wydarzenia → Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 27.2.2023
27.02.2023
Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 27.2.2023
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwudziestym piątym posiedzeniu w dniu 27.2.2023 roku oceniła następujących 20 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:
1/I/2023 Teatr Cieszyński BAJKA - Śpiewnik dla dzieci: Piosenki z BAJKI - Písničky z BAJKY;
2/I/2023 MK PZKO Karwina Frysztat - Dolański Gróm 2023;
3/I/2023 Tadeusz Szkucik - Publikacja o nazwach miejscowych w Lesznej Dolnej i Górnej;
4/I/2023 Polski Luterański Chór Ewangelicki w Bystrzycy - Jubileusz 95 lat Polskiego Chóru Ewangelickiego;
5/I/2023 PTTS Beskid Śląski - Zabawa turystyczna z nagrodami PRZEZ KOPCE 2023;
6/I/2023 Beskid Śląski - I Światowe Halowe Polonijne Mistrzostwa w Tenisie ziemnym - Beskid Cup 2023;
7/I/2023 TNP - Essa! Polski!;
8/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Poznajemy Wrocław – stolicę Śląska;
9/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Wizyta w Krakowie;
10/I/2023 PSP Wędrynia - Wyjazd edukacyjny do krakowa i Wieliczki;
11/I/2023 Olza RUN, z.s. - Olza RUN 2023;
12/I/2023 Klub Kultury - Klub Filmu Polskiego, 31. Babie Lato Filmowe;
13/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Przedszkolaki z Karwiny na tropie kociej Szajki;
14/I/2023 MK PZKO Sibica - 150-lecie Polskiej Szkoły w Sibicy, Jubileuszowy rok szkolny 2023/2024 - projekt FRZ;
15/I/2023 PSP Jabłonków - Wycieczka edukacyjna do Wieliczki i Pszczyny;
16/I/2023 PZKO - Zgrupowanie wiosenne Rytmiki;
17/I/2023 PZKO - Festiwal PZKO 2023;
18/I/2023 Harcerstwo, z.s. - HPC - Obozy 2023;
19/I/2023 Harcerstwo, z.s. - HPC - Szkolenia 2023;
20/I/2023 PSP Czeski Cieszyn - XXXIX Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych w Republice Czeskiej.
Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:
Przyjąć następujące projekty:
2/I/2023 MK PZKO Karwina Frysztat - Dolański Gróm 2023 – dofinansowanie w wysokości 75 000,- CZK (oprócz pozycji nr 6 kosztorysu);
3/I/2023 Tadeusz Szkucik - Publikacja o nazwach miejscowych w Lesznej Dolnej i Górnej – dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK;
5/I/2023 PTTS Beskid Śląski - Zabawa turystyczna z nagrodami PRZEZ KOPCE 2023 – dofinansowanie w wysokości 82 800,- CZK (promocji polskiej kultury nie odpowiada gwarowa nazwa imprezy);
6/I/2023 Beskid Śląski - I Światowe Halowe Polonijne Mistrzostwa w Tenisie ziemnym - Beskid Cup 2023 – dofinansowanie w wysokości 51 000,- CZK;
7/I/2023 TNP - Essa! Polski! – dofinansowanie w wysokości 62 000,- CZK;
8/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Poznajemy Wrocław – stolicę Śląska – dofinansowanie w wysokości 67 345,- CZK;
9/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Wizyta w Krakowie – dofinansowanie w wysokości 23 310,- CZK;
10/I/2023 PSP Wędrynia - Wyjazd edukacyjny do krakowa i Wieliczki – dofinansowanie w wysokości 50 180,- CZK;
11/I/2023 Olza RUN, z.s. - Olza RUN 2023 – dofinansowanie w wysokości 100 000,- CZK (pod warunkiem, że Kongres Polaków będzie partnerem generalnym projektu);
13/I/2023 PSP Karwina Frysztat - Przedszkolaki z Karwiny na tropie kociej Szajki – dofinansowanie w wysokości 16 038,- CZK;
14/I/2023 MK PZKO Sibica - 150-lecie Polskiej Szkoły w Sibicy, Jubileuszowy rok szkolny 2023/2024 - projekt FRZ – dofinansowanie w wysokości 15 000,- CZK;
15/I/2023 PSP Jabłonków - Wycieczka edukacyjna do Wieliczki i Pszczyny – dofinansowanie w wysokości 24 209,- CZK;
16/I/2023 PZKO - Zgrupowanie wiosenne Rytmiki – dofinansowanie w wysokości 18 900,- CZK;
17/I/2023 PZKO - Festiwal PZKO 2023 – dofinansowanie w wysokości 100 000,- CZK;
18/I/2023 Harcerstwo, z.s. - HPC - Obozy 2023 – dofinansowanie w wysokości 99 000,- CZK;
19/I/2023 Harcerstwo, z.s. - HPC - Szkolenia 2023 – dofinansowanie w wysokości 44 000,- CZK;
20/I/2023 PSP Czeski Cieszyn - XXXIX Igrzyska Lekkoatletyczne Polskich Szkół Podstawowych w Republice Czeskiej – dofinansowanie w wysokości 50 000,- CZK;
Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
---
Odrzucić następujące projekty:
12/I/2023 Klub Kultury - Klub Filmu Polskiego, 31. Babie Lato Filmowe;
Rezygnacja z realizacji projektu:
1/I/2023 Teatr Cieszyński BAJKA - Śpiewnik dla dzieci: Piosenki z BAJKI - Písničky z BAJKY;
4/I/2023 Polski Luterański Chór Ewangelicki w Bystrzycy - Jubileusz 95 lat Polskiego Chóru Ewangelickiego.
Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXXI posiedzeniu w dniu 1.3.2023.
Dokumenty do pobrania:
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz