Rada Przedstawicieli
HomePageKongres PolakówStruktura → Rada Przedstawicieli
Rada Przedstawicieli KONGRESU POLAKÓW w RC XII kadnecji
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC składa się z organizacji członkowskich Kongresu Polaków w RC oraz Pełnomocników gminnych.
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków XII kadencji na pierwszym posiedzeniu dnia 19 maja 2016 roku wybrała przewodniczącą i wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
przewodnicząca Rady Przedstawicieli KP Małgorzata RAKOWSKI
wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli KP Stanisław BIELESZ
Przedstawiciele Organizacji w Radzie Przedstawicieli KP XII kadencji
Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne
Harcerstwo Polskie w RC Piotr POLOK
Klub Polonus w Brnie Jerzy BUCHTA
Klub Kultury Tadeusz WANTUŁA
Klub Polski w Pradze Michał CHRZASTOWSKI
Klub Polski Lysá nad Labem Władysław ADAMIEC
Macierz Szkolna w RC Andrzej RUSS, Tadeusz SMUGALA
MK PZKO Karwina-Nowe Miasto Stanisław FIERLA, Piotr LIPKA
Polski Związek Kulturalno - Oświatowy Piotr CHROBOCZEK
Polskie Towarzystwo Medyczne Jan KARCZMARCZYK
PTA "Ars Musica" Leszek KALINA, Jan BRANNY
PTŚ Collegium Canticorum Zygmunt BRANNY
PTTS "Beskid Śląski" Halina TWARDZIKOVÁ, Karol ŚLIŹ
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Michał ZAWADZKI
Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze
Stowarzyszenie Emerytów Polskich Anna CIAHOTNA, Marta MATTES
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki Anna POMYKACZOVÁ, Ewa SIKORA
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Józef PILICH, Mieczysław WITOSZEK
Stowarzyszenie "Kurier Praski w Pradze" Barbara SIERSZUŁA
Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy Henryk CIEŚLAR
Towarzystwo Nauczycieli Polskich Barbara SMUGALA, Krzysztof KOSMALA
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne Marian SIEDLACZEK
Koło Macierzy Szkolnej - PSP Wędrynia Tadeusz FARNY, Renata KOSTANKIEWICZ
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC Ewa ĆMOK
Zaolzie Potrafi Izabela WAŁASKA
Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Józef PRZYWARA
Pełnomocincy Gminni KONGRESU POLAKÓW w RC
Boconowice Marek SŁOWIACZEK
Bukowiec
Bystrzyca Stanisław BIELESZ
Cierlicko i Stanisłowice Andrzej ŠTIRBA
Czeski Cieszyn Małgorzata RAKOWSKA
Gnojnik Paweł PIETER
Gródek Barbara KÚDELA
Hawierzów Franciszek JASIOK
Jabłonków Danuta BRANNA
Karwina Melchior SIKORA
Kocobędz Natalia BRANNY
Koszarzyska Jerzy SIKORA
Ligotka Kameralna Halina ZIENTEK
Lutynia Dolna Radomír SZTWIERTNIA
Łomna Dolna
Milików Stanisław KANTOR
Mosty koło Jabłonkowa Erwin TUREK
Nawsie
Nydek Bogdan MARTYNEK
Olbrachcice Marcela PALOWSKA
Orłowa - Lutynia Marian STEC
Piosek Alojzy WOCŁAWEK
Piotrowice - Marklowice Jadwiga KAROLCZYK
Praga Władysław ADAMIEC
Ropica Jan JOSIEK
Rychwałd
Rzeka Andrzej BRZEŹEK
Stonawa Wojciech FEBER
Sucha Górna Jan GAŁUSZKA
Śmiłowice Gustaw CHWISTEK
Trzanowice Danuta KLUZ
Trzycież Agata UJKOVA
Trzyniec Wiesław WANIA
Wędrynia Marta ROSZKA
Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz