Rada Przedstawicieli
HomePageKongres PolakówStruktura → Rada Przedstawicieli
Rada Przedstawicieli KONGRESU POLAKÓW w RC XIII kadencji
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC składa się z organizacji członkowskich Kongresu Polaków w RC oraz Pełnomocników gminnych.
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków XIII kadencji na pierwszym posiedzeniu dnia 9 września 2021 roku wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącą Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
przewodniczący Rady Przedstawicieli KP Józef SZYMECZEK
wiceprzewodnicząca Rady Przedstawicieli KP Barbara BUBIK
Przedstawiciele organizacji w Radzie Przedstawicieli KP XIII kadencji
Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne
Harcerstwo Polskie w RC Andrzej GLAC, Piotr POLOK
Klub Polonus w Brnie Oton GRUSZKA
Klub Kultury Tadeusz WANTUŁA
Klub Polski w Pradze Małgorzata Ewa BEJŠOVCOVÁ
Klub Polski Lysá nad Labem
Macierz Szkolna w RC Andrzej RUSS
MK PZKO Karwina-Nowe Miasto Stanisław FIERLA
Olza Pro Marek KONIECZNY
Polski Związek Kulturalno - Oświatowy Roman STRZONDAŁA, Piotr CHROBOCZEK
Polskie Towarzystwo Medyczne Józef SŁOWIK
PTA "Ars Musica" Leszek KALINA, Jan BRANNY
PTŚ Collegium Canticorum Roman NAJDER
PTTS "Beskid Śląski" Halina TWARDZIKOVÁ, Zbygněv PIEGZA
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Michał PRZYWARA
Stowarzyszenie Szkoła Polonijna w Pradze
Stowarzyszenie Emerytów Polskich Anna CIAHOTNA, Jadwiga BOCEK
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki Anna POMYKACZOVÁ, Ewa SIKORA
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Halina PIJASRSKI
Stowarzyszenie "Kurier Praski w Pradze"
Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy Henryk CIEŚLAR, Józef SZYMECZEK
Towarzystwo Nauczycieli Polskich Monika PLÁŠKOVÁ, Krzysztof KOSMALA
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne Marian SIEDLACZEK, Norbert Dąbkowski
Koło Macierzy Szkolnej - PSP Wędrynia Jerzy CIEŃCIAŁA
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC Barbara KOWALCZYK, Agnieszka PAWLITKO
Zaolzie Potrafi Izabela WAŁASKA
Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Dariusz CYMERYS, Józef CZAPLA
Pełnomocnicy Gminni KONGRESU POLAKÓW w RC
Boconowice Marek SŁOWIACZEK, Władysław ŁYSEK
Brno Danuta KONÉ - KRÓL, Jerzy BUCHTA
Bukowiec Marian ZOŃ, Janusz MOTYKA
Bystrzyca Stanisław BIELESZ, Renata FOLWARCZNA
Cierlicko i Stanisłowice Adam WŁOSOK
Czeski Cieszyn Tomasz ONDEREK, Małgorzata RAKOWSKA
Gnojnik Paweł PIETER, Roman MOLIN
Gródek Barbara KÚDELA, Irena KADLUBCOVÁ
Hawierzów Artur GRUDZIŃSKI, Franciszek JASIOK
Jabłonków Danuta BRANNA, Andrea SKUPIEŃ KAPSIA
Karwina Zbigniew MIKESZ, Eugeniusz HERMAN
Kocobędz Natalia BRANNY, Ryszard SŁOWIACZEK
Koszarzyska Jerzy SIKORA
Ligotka Kameralna
Lutynia Dolna Jan CZAPEK, Maria SZTWIERTNIA
Łomna Dolna
Milików Władysław BRÓZDA, Anna CIEŚLAROVÁ
Mosty koło Jabłonkowa Erwin TUREK, Tadeusz KOHUT
Nawsie Romana MOLINEK, Rodan LISZTWAN
Nydek Paweł SZYMECZEK
Olbrachcice Marcela PALOWSKA, Aleksandra WERNER
Orłowa - Lutynia Dalia ŚLOVIKOWA, Jan MARCINIAK
Ostrawa Barbara BUBIKOVÁ
Piosek
Piotrowice - Marklowice Jadwiga KAROLCZYK, Barbara KAROLCZYK
Praga Władysław ADAMIEC, Bohumil KUČERA
Ropica Jan JOSIEK, Josef KOZDRA
Rychwałd
Rzeka Lucyna OLŠAROVÁ, Aneta MAJERČIAK
Stonawa Bogdan KOKOTEK, Helena Pękała
Sucha Górna Jan GAŁUSZKA, Zbigniew ZACHWIEJA
Śmiłowice Halina KOWALCZYK, Tadeusz KOWALCZYK
Trzanowice Dagmar KLUZOVÁ, Marian JOCHYMEK
Trzycież Agata UJKOVA, Lech ZAWADZKI
Trzyniec Wiesław WANIA, Dawid SZKANDERA
Wędrynia Karin FARNA, Renata Gąsiorowska
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz