Rada Przedstawicieli
HomePageKongres PolakówStruktura → Rada Przedstawicieli
Rada Przedstawicieli KONGRESU POLAKÓW w RC XIV kadencji
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków w RC składa się z organizacji członkowskich Kongresu Polaków w RC oraz Pełnomocników gminnych.
Rada Przedstawicieli Kongresu Polaków XIV kadencji na pierwszym posiedzeniu dnia 6 czerwca 2024 roku wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
przewodniczący Rady Przedstawicieli KP Andrzej SUCHANEK
wiceprzewodniczący Rady Przedstawicieli KP Józef SZYMECZEK
Przedstawiciele Organizacji w Radzie Przedstawicieli KP XIV kadencji
Cieszyńskie Towarzystwo Fotograficzne
Harcerstwo Polskie w RC Andrzej GLAC, Filip KOZIEŁ, Piotr POLOK
Klub Polonus w Brnie Jacek ŚLEWCZUK
Klub Kultury
Klub Polski w Pradze Daria WRÓBEL
Klub Polski Lysá nad Labem Władysław ADAMIEC
Macierz Szkolna w RC Marek BYSTROŃ
MK PZKO Karwina-Nowe Miasto Stanisław FIERLA
Olza Pro Marek KONIECZNY, Stanisław KOłEK
Polski Związek Kulturalno–Oświatowy Andrzej SUCHANEK
Polskie Towarzystwo Medyczne
PTA "Ars Musica" Leszek KALINA, Jan BRANNY
PTŚ Collegium Canticorum Zygmunt BRANNY
PTTS "Beskid Śląski" Halina TWARDZIK,
Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Stanisław FRANEK, Michał PRZYWARA
Stowarzyszenie Emerytów Polskich Anna CIAHOTNA, Jadwiga BOCEK
Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Książki Anna POMYKACZ, Ewa SIKORA
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Halina PIJARSKA
Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy Henryk CIEŚLAR, Józef SZYMECZEK
Towarzystwo Nauczycieli Polskich Monika PLÁŠKOVÁ
Zaolziańskie Towarzystwo Fotograficzne Marian SIEDLACZEK
Koło Macierzy Szkolnej - PSP Wędrynia Jan BOCEK
Polskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków w RC Barbara KOWALCZYK, Ewa ĆMOK
Zaolzie Potrafi Daria WOŹNICA, Izabela WAłASKA
Zaolziańskie Stowarzyszenie Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury Dariusz CYMERYS, Józef CZAPLA
Pełnomocnicy Gminni KONGRESU POLAKÓW w RC
Boconowice Marek SłOWIACZEK
Brno Danuta KONÉ - KRÓL
Bukowiec Robert KULIG, Jakub KOłOZIEJ
Bystrzyca Stanisław BIELESZ, Renata FOLWARCZNA
Cierlicko i Stanisłowice Adam WłOSOK, Adam WANTULOK
Czeski Cieszyn Tomasz ONDEREK, Dominik SIDEREK
Gnojnik Marcin STEBEL, Jerzy TOBOłA
Gródek Barbara KÚDELOVÁ, Ewa RYLKO
Hawierzów Artur GRUDZIŃSKI, Zygmunt GRUDZIŃSKI
Jabłonków Andrea SKUPIEŃ KAPSIA, Danuta BRANNA
Karwina Zbigniew MIKESZ, Eugeniusz HERMAN
Kocobędz Natalia BRANNY
Koszarzyska Jerzy SIKORA, Alina KOĎOŇOVÁ
Ligotka Kameralna Marian SZPYRC, Zuzana MLADÁ
Lutynia Dolna Jan CZAPEK
Łomna Dolna Adam KOLASA, Marcela SZOTKOWSKA
Milików Władysław BRÓZDA, Anna CIEŚLAROVÁ
Mosty koło Jabłonkowa Jakub CZEPIEC, Erwin TUREK
Nawsie Rodan LISZTWAN, Jan HECZKO
Nydek Paweł SZYMECZEK, Michał MILERSKI
Olbrachcice Marcela PALOWSKA, Leszek MRÓZEK
Orłowa - Lutynia Dalia ŚLIWKOVA, Jan MARCINIAK
Ostrawa Barbara BUBIKOVÁ, Barbara KURZEJOVÁ
Piosek Chrystian HECZKO
Pioseczna Dariusz CYMERYS
Piotrowice – Marklowice Jadwiga KAROLCZYK, Barbara KAROLCZYK
Praga Paweł KAWALEREK, Michał Chrząstowski
Ropica Józef KOZDRA, Jan JOSIEK
Rzeka Karolina BRÓZDA, Lucyna OLŠAROVÁ
Stonawa Bogdan KOKOTEK, Wojciech FEBER
Sucha Górna Renata CHLEBIK
Śmiłowice Halina KOWALCZYK, Gustaw CHWISTEK
Trzanowice Dagmar KLUZOVÁ, Dorota UHERKOVÁ
Trzycież Agata UJKOVA, Lech ZAWADZKI
Trzyniec Dawid SZKANDERA, Wiesław WANIA
Wędrynia Karin FARNA, Renata Gąsiorowska
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz