Wspólne źródła
HomePageKongres PolakówProjekty → Wspólne źródła
Wspólne źródła - Společné prameny
Wsparcie rozwoju edukacji regionalnej oraz transgranicznych badań historycznych zorientowanych na ochronę i promowanie kulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego.
CEL PROJEKTU:
Celem projektu, adresowanego w pierwszym rzędzie do historyków podejmujących problematykę regionalną, regionalnych dziennikarzy oraz nauczycieli i animatorów kultury zajmujących się edukacją regionalną, jest wsparcie rozwoju transgranicznych badań historycznych oraz edukacji regionalnej, zorientowanych na ochronę i promowanie historycznego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego oraz budowę poczucia regionalnej tożsamości, opartego na rzetelnej wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym regionu i wolnego od ahistorycznych stereotypów i uprzedzeń. Pośrednim efektem realizacji projektu będzie również zacieśnienie współpracy pomiędzy polskim i czeskim środowiskiem historycznym na Śląsku Cieszyńskim, zorientowanej na wdrażania wzorcowych, nowatorskich rozwiązań w dziedzinie edytorstwa źródeł historycznych. Poprzez ten projekt chcielibyśmy przedstawić różne formy prezentacji źródeł poprzez konferencję, wystawę prezentację internetową oraz edycję źródeł. Programowaniem, koordynacją i nadzorem nad realizacją całego projektu kolegialnie zajmują się Książnica Cieszyńska (dyrektor Krzysztof Szelong) oraz Kongres Polaków w Republice Czeskiej (prezes Józef Szymeczek).
PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU:
Jak zostało wyżej wspomniane projekt ten chce przedstawić różne formy prezentacji źródeł historycznych.
1. Wystawa
Pierwszą inicjatywą projektu było przedstawienie źródeł historycznych z życia i działalności wybitnego poety i działacza społecznego Henryka Jasicza pt. W sercem w zadumie. Wystawy odbyły się:
7 - 10.11. 2006 Teatr w Czeskim Cieszynie
12 - 14.11. 2006 Karwina, Dom PZKO
19 - 21.11. 2006 Trzyniec, Dom PZKO
24 - 27.11. 2006 Jabłonków, Dom PZKO
Wystawa była bardzo popularna, której odzwierciedleniem było również instalacja w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (PL). Wystawę można było obejrzeć do końca stycznia 2007.
Następna wystawa została zaprezentowana podczas konferencji naukowej w Gimnazjum Polskim w Czeskim Cieszynie dniu 6 czerwca 2007 pn. „PZKO na przestrzeni 60 lat”.
2. Bibliotheca Tessinensis – seria Bohemica
Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, 1945-1949
Następną formą prezentacji jest edycja źródeł historycznych, wydawana w ramach serii wydawniczej Bibliotheca Tessinensis. Bibliotheca Tessinensis" jest wydawniczą serią źródłową, mającą na celu upowszechnianie nieznanych lub trudnodostępnych źródeł historycznych odnoszących się do przeszłości Śląska Cieszyńskiego, od średniowiecza po czasy najnowsze, a ponadto źródeł o znaczeniu uniwersalnym, przechowywanych na terenie Śląska Cieszyńskiego i stanowiących trwały składnik dziedzictwa piśmienniczego regionu. Na temat serii wydawniczej Bibliotheca Tessinensis .
3. Konferencja
Jednym z największych przedsięwzięć projektu Společné prameny – Wspólne źródła było zorganizowanie przez Kongres Polaków w RC konferencji naukowej pt. Źródła jako klucz poznania historii, Konferencja odbyła się 6 czerwca 2007 w Auli Gimnazjum Polskiego w Czeskim Cieszynie. Na konferencji wystąpili takie osobistości jak Doc. Mečisláv Borák, PhDr. Jiří Friedl, Prof. Jaromír Kubíček, Mgr. Grzegorz Gąsior, mgr Tomasz Szyszlak. Referaty prezentujemy poniżej, a później zostaną wydane w formie e-booku:
1. mgr Grzegorz Gąsior, „Metoda "oral history" jako źródło do dziejów Zaolzia."
2. Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., „Noviny a časopisy historickým pramenem společenských věd."
3. Mgr. Jiří Friedl, PhD., „Zaolzí ve světle polských diplomatických depeší 1945-1949."
4. mgr Tomasz Szyszlak, „Źródła dotyczące Śląska Cieszyńskiego w zbiorach Biblioteki im. J. Czekanowskiego 5. Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu”
5. 1.doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc., „Prameny k dějinám Těšínska v moskevských archivech."
W wrześniu odbyła się również konferencja naukowa „Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii”. Konferencji towarzyszyła wystawa zatytułowana „Źródła do dziejów Cieszyna. Tajemnice warsztatu historyka regionalisty” oraz prezentacja nowo wydanych tomów serii „Bibliotheca Tessinensis”:
Aloys Kaufmann: Gedenkbuch der Stadt Teschen oraz
Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945-1946)
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz