Rada Nar. Ks. Cieszyńskiego
HomePageKongres PolakówProjekty → Rada Nar. Ks. Cieszyńskiego
Obchody jubileuszu 90 rocznicy powołania Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego - Jubilejní výročí 90. let od vzniku Národní Rady
Projekt dotyczył obchodów 90 rocznicy powstania pierwszej polskiej władzy na ziemiach polskich po okresie zaborów - Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, którą powołano 19 października 1918 roku w Domu Narodowym w Cieszynie jako ponadpartyjny organ reprezentujący polską ludność Śląska Cieszyńskiego. 27 października 1918 r. przyjęto rezolucję, a 30 października 1918 r. Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego oficjalnie proklamowała przynależność Śląska Cieszyńskiego do Polski.
Celem projektu jest wspólne spojrzenie mieszkańców Śląska Cieszyńskiego po obu stronach granicy na przełomowe dla regionu wydarzenia z okresu odtwarzania państwowości obu krajów. Celami drugorzędnymi projektu są: wzrost świadomości historycznej mieszkańców, szczególnie młodego pokolenia; rozwijanie kontaktów pomiędzy instytucjami, organizacjami i mieszkańcami po obu stronach Olzy poprzez aktywne uczestnictwo w przedsięwzięciu przedstawicieli różnych środowisk polsko-czeskiego pogranicza; rozwijanie i utrwalanie więzów międzypokoleniowych; uczczenie jubileuszu ważnego dla całego regionu wydarzenia historycznego.
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem realizowanym w miastach Cieszyn i Czeski Cieszyn oraz regionie w terminie 18 października 2008 roku. Partnerami i realizatorami są Urząd Miasta Cieszyna oraz Kongresu Polaków w Republice.
W ramach projektu zrealizowano szereg przedsięwzięć, którymi było:
18 października 2008, Rynek w Cieszynie
Złożenie kwiatów pod pamiątkową tablicą na Domu Narodowym. Uroczystość uświetnił koncert amatorskiej orkiestry dętej Cieszynianka.
Książnica Cieszyńska
wystawa wraz z wernisażem pn. "W drodze do ziemi obiecanej. Cieszyńscy Polacy 1848 - 1918", przygotowaną przez Książnicę Cieszyńską
wystawa wraz z wernisażem pn. "Trzy miesiące samostanowienia - Śląsk Cieszyński od IX 1918 - I 1919".Wystawę przygotował Ośrodek Dokumentacyjny Kongresu Polaków w RC.
Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie
Uroczystość okolicznościowa w teatrze z udziałem władz centralnych, przedstawicieli polskich i czeskich organizacji i instytucji oraz publiczności. W programie przedstawiono m.in.: wykład historyczny (dr Krzysztof Nowak), inscenizacje teatralną pierwszego posiedzenia Rady Narodowej oraz prapremierowe wykonanie "Dwóch psalmów dla Cieszyna" z udziałem muzyków i śpiewaków czesko-polskiego pogranicza skupionych w orkiestrze Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz chóru akademickiego "Harmonia".
Kościół Jezusowy w Cieszynie
Koncert muzyki polskiej w Kościele Jezusowym w ramach Dekady Muzyki Organowej i Kameralnej
Śląsk Cieszyński
Działania edukacyjne realizowane w czeskich i polskich szkołach i instytucjach
Wydawnictwa: książka historyczna dotycząca wydarzeń okresu w języku polskim i czeskim pod tytułem Pierwsza Niepodległość/První nezávislost.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko „Przekraczamy granice"
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński „Překračujeme hranice"
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz