Szlakiem lilijki
Szlakiem lilijki
Termin wystawy: 22-25 kwietnia 1995
Lokalizacja: Dom PZKO Mosty koło Czeskiego Cieszyna
Współorganizator: Harcerstwo Polskie w RC
Scenariusz i realizacja: Danuta Branna, Józef Szymeczek drużyna harcerska „Opty" z Czeskiego Cieszyna
W wystawie wykorzystano dokumenty archiwalne, zdjęcia, kroniki i inne materiały ze zbiorów Ośrodka oraz osób prywatnych.
Na czas wystawy organizatorzy zamienili salę Domu PZKO w harcerskie obozowisko, wykorzystując do tego celu autentyczne namioty i inne akcesoria. Nie zabrakło nawet bramy obozowej i miejsca na ognisko. Wernisaż uświetniły piosenki harcerskie w wykonaniu drużyny harcerskiej „Opty” oraz ognisko nieopodal Domu PZKO przygotowane przez harcerzy trzynieckich.
Ważniejsze daty w dziejach harcerstwa w lewobrzeżnej części Śląska Cieszyńskiego
1912/13 - W Polskim Gimnazjum Realnym im. Juliusza Słowackiego w Orłowej rozpoczęła działalność Drużyna Skautowa im. Tadeusza Rejtana w Orłowej, kierowana przez nauczyciela języka polskiego Romana Pollaka. Skupiała się na wychowaniu w duchu patriotyzmu, kontakcie z przyrodą, poznawaniu regionu i kraju oraz nauce obozownictwa.
latem 1914 - Wyprawa krajoznawcza drużyny orłowskiej opisana w książce Romana Pollaka: Wyprawa skautów śląskich przez Orawę i Tatry na Spisz.
1914-1918 - Powstają kolejne drużyny, m. in. w Karwinie, Łazach, Porębie oraz pierwsza Drużyna Skautek im. Emilii Plater, również przy gimnazjum w Orłowej.
1920 - Podział Śląska Cieszyńskiego. Ruch harcerski na Zaolziu staje w obliczu nowej, trudnej rzeczywistości.
1924 - Uchwalono statut Harcerstwa Polskiego w Czechosłowacji i wybrano Naczelny Zarząd HPC.
1925 - Podział na hufce: orłowski, karwiński, bogumiński, cieszyński i ostrawski. Rozpoczyna się szkolenie kadr, przebiegają akcje obozowe.
1926 - Główna Komenda rozdzielona na męską i żeńską. W tym samym roku (28 i 29 czerwca) ma miejsce I Zlot HPC w Orłowej.
1928 - 1 lipca odbywa się Zlot HPC w Karwinie przy Srebrnym Źródle.
1929 - Udział w Zlocie Narodowym ZHP o Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu.
1931 - W dniach 27 czerwca – 3 lipca harcerze z Zaolzia biorą udział w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze.
1933 - W sierpniu ma miejsce Zlot 20-lecia HPC w Orłowej.
1934 - Harcerze z Zaolzia w Warszawie biorą udział w Światowym Zjeździe Młodzieży Polskiej z Zagranicy.
1935 - Udział HPC w Zlocie Jubileuszowym ZHP w Spale.
1939-1945 - II wojna światowa. Wielu harcerzy zaolziańskich stało się ofiarami terroru hitlerowskiego.
Po 1945 - Władze czechosłowackie odmówiły wydania zgody na wznowienie działalności przez HPC.
1947 - Dochodzi do reaktywacji HPC, jako jednej z sekcji Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.
1949 - Stan liczebny HPC: 28 drużyn męskich, 23 drużyny żeńskie i 8 gromad zuchowych.
1951 - W związku z decyzją władz komunistycznych o jednoczeniu ruchu młodzieżowego działalność HPC została wstrzymana. SMP stopniowo zostaje wcielone do Czechosłowackiego Związku Młodzieży.
1968 - W nowym klimacie politycznym w związku z Praską Wiosną, 16 maja na spotkaniu dawnych działaczy HPC została podjęta decyzja o wznowieniu działalności. HPC zaczyna działać jako samodzielny powiat w ramach Organizacji Pioniera – z własną strukturą, odrębnym umundurowaniem itp. 16 listopada w Cz. Cieszynie odbywa się Konferencja HPC.
1970 - 25 lutego Druga Konferencja HPC powołuje przy Organizacji Pioniera autonomiczną Radę Naczelną HPC, jednak we wrześniu dochodzi do zniesienia względnej samodzielności harcerskiej w ramach wdrażania w Czechosłowacji polityki tzw. normalizacji.
1989 - Po wydarzeniach z listopada kształtują się nowe warunki polityczne.
24 II 1990 - Podpisanie umowy z Organizacją Pioniera o umożliwieniu pracy według własnego statutu oraz kierowaniu się prawem harcerskim.
1991 - Usamodzielnienie się HPC i rejestracja statutu organizacji przez MSW w Pradze. 9 listopada w Trzyńcu Lesznej Dolnej odbywa się I Zjazd odrodzonego harcerstwa.
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz