Artykuł własny
HomePageAktualności i Wydarzenia → Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 5.6.2023
08.06.2023
Wyniki Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 5.6.2023
Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym dwudziestym szóstym posiedzeniu w dniu 5.6.2023 roku oceniła następujących 19 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:
1/II/2023 Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego - Poznajmy się 2023;
2/II/2023 Olza Pro - Polskość w starej Karwinie;
3/II/2023 PSP Olbrachcice - Tuwimowo - podroże z poezją;
4/II/2023 Macierz Szkolna Karwina - Poprawmy jakość języka polskiego naszych uczniów poprzez czytanie;
5/II/2023 MK PZKO Ligotka Kameralna - Polska z dziećmi – atrakcje dla rodzin;
6/II/2023 MK PZKO Oldrzychowice - Warsztaty taneczne nad Bałtykiem;
7/II/2023 PSP Czeski Cieszyn - Wycieczka edukacyjna – Warszawa stolica Polski;
8/II/2023 PSP im. J. Kubisza Gnojnik - Poznajemy Polskę;
9/II/2023 MK PZKO Piosek - Mapa historycznych nazw gwarowych w Piosku;
10/II/2023 MASKOT - Rajd szkolny imienia Jerzego Kukuczki;
11/II/2023 PTTS Beskid Śląski -Udział ekipy PTTS Beskid Śląski w Igrzyskach Polonijnych 2023;
12/II/2023 Harcerstwo - Poznajemy Polskę;
13/II/2023 Ewa Sabela-Furtek - Między niebem a ziemią - zbiór wierszy;
14/II/2023 MK PZKO Czeski Cieszyn-Olza - ZPiT Olza na XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie;
15/II/2023 MK PZKO Wędrynia - Wycieczka edukacyjna - historiai kultura Białegostoku i okolic;
16/II/2023 PSP Jabłonków - Wycieczka edukacyjna do Warszawy;
17/II/2023 SPPK - Tu się czyta 2023;
18/II/2023 Klub Polski w Pradze - A TO MY CHÓR POLSKI W PRADZE;
19/II/2023 SMP - Studia w Polsce - kampania informacyjna.
Na podstawie oceny nadesłanych projektów i dyskusji Komisja Grantowa postanowiła:
Przyjąć następujące projekty:
1/II/2023 Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego - Poznajmy się 2023 – dofinansowanie w wysokości 50 400,- CZK;
3/II/2023 PSP Olbrachcice - Tuwimowo - podroże z poezją – dofinansowanie w wysokości 64 000,- CZK;
4/II/2023 Macierz Szkolna Karwina - Poprawmy jakość języka polskiego naszych uczniów poprzez czytanie – dofinansowanie w wysokości 25 000,- CZK;
5/II/2023 MK PZKO Ligotka Kameralna - Polska z dziećmi – atrakcje dla rodzin – dofinansowanie w wysokości 49 000,- CZK;
6/II/2023 MK PZKO Oldrzychowice - Warsztaty taneczne nad Bałtykiem – dofinansowanie w wysokości 90 000,- CZK (Komisja Grantowa pyta dlaczego tańce żywieckie i beskidzkie uczyć nad Bałtykiem, Komisja Grantowa zapytuje się jakie kwalifikacje mają instruktorzy tańca, Komisja Grantowa na przyszłość zastrzega sobie żeby nazwa projektu była adekwatna do treści projektu);
7/II/2023 PSP Czeski Cieszyn - Wycieczka edukacyjna – Warszawa stolica Polski – dofinansowanie w wysokości 54 435,- CZK;
8/II/2023 PSP im. J. Kubisza Gnojnik - Poznajemy Polskę – dofinansowanie w wysokości 20 000,- CZK;
9/II/2023 MK PZKO Piosek - Mapa historycznych nazw gwarowych w Piosku – dofinansowanie w wysokości 74 000,- CZK;
10/II/2023 MASKOT - Rajd szkolny imienia Jerzego Kukuczki – dofinansowanie w łącznej wysokości 12 000,- CZK (dotyczy pozycji nr 1 kosztorysu);
12/II/2023 Harcerstwo - Poznajemy Polskę – dofinansowanie w wysokości 42 000,- CZK;
13/II/2023 Ewa Sabela-Furtek - Między niebem a ziemią - zbiór wierszy – dofinansowanie w wysokości 38 000,- CZK;
14/II/2023 MK PZKO Czeski Cieszyn-Olza - ZPiT Olza na XIX Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie – dofinansowanie w wysokości 100 000,- CZK;
16/II/2023 PSP Jabłonków - Wycieczka edukacyjna do Warszawy – dofinansowanie w wysokości 87 840,- CZK;
17/II/2023 SPPK - Tu się czyta 2023 – dofinansowanie w wysokości 6 000,- CZK;
Zwrócić do poprawienia wnioskodawcy następujące projekty:
2/II/2023 Olza Pro - Polskość w starej Karwinie.
19/II/2023 SMP - Studia w Polsce - kampania informacyjna.
Odrzucić następujące projekty:
11/II/2023 PTTS Beskid Śląski - Udział ekipy PTTS Beskid Śląski w Igrzyskach Polonijnych 2023 – projekt przesunięty pod obrady Rady Kongresu Polaków;
15/II/2023 MK PZKO Wędrynia - Wycieczka edukacyjna - historiai kultura Białegostoku i okolic (Komisja Grantowa uznała projekt za bardzo dobry, jednak ze względów formalnych, na które kancelaria zwracała uwagę nie może zostać przyjęty);
18/II/2023 Klub Polski w Pradze - A TO MY CHÓR POLSKI W PRADZE.
Niniejszy protokół został uchwalony przez Radę Kongresu Polaków na XXXIV posiedzeniu w dniu 7.6.2023.
Dokumenty do pobrania:
Subskrypcja e-mailowa
Zarejestruj się, aby otrzymywać wiadomości od naszego zespołu

SUBSKRYBUJ

Kongres Polaków
w Republice Czeskiej
Hrabinská 458/33,
737 01 Czeski Cieszyn
polonica.cz