Aktualności

 

Fundusz Rozwoju Zaolzia - szkolenie projektowe


Przypominamy , że wnioski projektowe do FRZ zgłoszone w Kancelarii KP do 30 kwietnia t.r. będą oceniane na Komisji Grantowej w maju. Wnioski dostarczone po tej dacie przechodzą do następnego kwartału.
Dnia 12.4.2017 w klubie Dziupla od godz. 17:00 realizujemy kolejne  szkolenie, którego celem będzie konsultacja projektów. Każdy uczestnik powinien mieć przynajmniej ogólny zarys swojego zamiaru projektowego (cele, program, nazwę, termin realizacji). Ze względu na roboczy charakter spotkania ilość miejsc jest ograniczona do 10 osób. Udział prosimy potwierdzić najpóźniej do 11.4.2017 na email smp@centrum.cz
Każdy uczestnik zabiera ze sobą laptop!
 

Wspierają nas:

 
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn