Aktualności

Fundusz Rozwoju Zaolzia
Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
(15.3.2018)
Wyniki V posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia