Aktualności

Fundusz Rozwoju Zaolzia - szkolenie projektowe
Posiedzenie Rady Przedstawicieli Kongresu Polaków
(7.12.2017)
Wyniki IV posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia
Bilety nadal do nabycia