Aktualności

 

Razem: 212

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 

Wyniki I posiedzenia Komisji Grantowej Funduszu Rozwoju Zaolzia 2.3.2017

Komisja Grantowa Funduszu Rozwoju Zaolzia na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 27.2.2017 roku oceniła następujących 26 nadesłanych wniosków o dofinansowanie:

czytaj dalej

Zaprezentowali „Protokoły posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920)”

W czeskocieszyńskiej siedzibie Kongresu Polaków w RC odbyła się prezentacja „Protokołów posiedzeń plenarnych Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (1918-1920)”. – Ta cenna publikacja ukazała się w ramach serii „Bibliotheca Tessinensis”, która od wielu lat wzbogaca wiedzę naukową w naszym regionie. Dość powiedzieć, że to już ósmy tom tej serii – mówił Józef Szymeczek, wiceprezes Kongresu Polaków w RC pełniący rolę gospodarza wieczoru.

czytaj dalej

Studia w Polsce 2017


Za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Ostrawie przekazujemy, otrzymane z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Zasady, tryb i zakres rekrutacji osób polskiego pochodzenia, ubiegających się o podjęcie studiów wyższych w Polsce w roku akademickim 2017/2018 ze stypendium ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Zasady ubiegania się o stypendium ministra zdrowia na studia na kierunkach medycznych w uczelniach mu podległych zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Egzamin dla kandydatów na studia w uczelniach podległych MNiSW, jak i MZ i MKiDN, zostanie przeprowadzona w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 r. w Polskim Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Czeskim Cieszynie.

Do pobrania:
Zasady tryb i zakres rekrutacji 2017-2018
Zasady tryb i zakres rekrutacji 2017-2018 Studia medyczne
Kwestionariusz kandydata na ksztalcenie w Polsce

Razem: 212

 |<<  | <<   | 1 | 2  >> |  >>| 

Więcej >>


 
 
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Komeńskiego 4, 737 01 Czeski Cieszyn